Invitation to Tender

Spark-Tech is conducting a project co-financed by The National Centre for Research and Development titled: “Spark-Tube Biobanking System (STBS)’’ therefore we invite you to submit an offer in response to the following inquiry:

Open tenders:

tender number: 1219240

subject: Designs and construction models for STBS project (pl: „Wykonanie projektów i modeli konstrukcyjnych dla projektu STBS”, https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1219240

Closed tenders:

tender number: 1214984

subject: Serwer infrastructure rental for AI and machine learning. (pl: „Usługa dostępu do infrastruktury obliczeniowej dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym”), https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1214984

tender number: 1211510

subject: Purchase of IT equipment. (pl: “Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”), https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1211510

tender number: 1211245

subject: Big data database with device communication protocols for sensitive data. (pl: “Baza danych o typie big data z protokołami komunikacji urządzeń dla danych wrażliwych”), https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1211245

tender number: 1210135

subject: Optical detection system including trained neural networks (pl: “systemu detekcji optycznej z wytrenowanymi modelami sieci neuronowej”), link:https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1210135

Poszukujemy lokalu do wynajęcia

przeznaczenie na serwerownie min 75m2,

tender number: 1195969

subject: Optical detection system including trained neural networks (pl: “systemu detekcji optycznej z wytrenowanymi modelami sieci neuronowej”), link: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195969