Contact

SPARK-TECH Ltd.
Rynek Glowny 28
31-010 Krakow, Poland

NIP: 6772391908
REGON: 362273329
KRS: 0000571898

phone: +48 123110032
e-mail: office@spark-tech.eu
Kapitał zakładowy: 9.000 PLN
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000571898